שרשראות כסף FD 070

שרשראות כסף FD 070 היא שרשרת חוליות חזקה מאוד מתאימה לשני המינים

4.70 

שרשראות כסף FD 070 היא שרשרת חוליות חזקה מאוד מתאימה לשני המינים

מידע נוסף

בחירת סוג

שרשראות כסף FD 070 אורך 45 ס"מ, שרשראות כסף FD 070 אורך 50 ס"מ, שרשראות כסף FD 070 אורך 55 ס"מ, שרשראות כסף FD 070 אורך 60 ס"מ, שרשראות כסף FD 070 אורך 65 ס"מ, שרשראות כסף FD 070 אורך 70 ס"מ

עוד מהקטלוג שלנו