שרשראות כסף השחלה TV

5.40 6.10 

שרשרת השחלה TV היא שר גמישה וחזרה היא מהמשפחה של השרשרת השחלה TVS

מק"ט ללא קטגוריות ,