שרשראות כסף השחלה TV

5.40 6.10 

שרשרת השחלה TV היא שר גמישה וחזרה היא מהמשפחה של השרשרת השחלה TVS

מידע נוסף

בחירת עובי

TV 0.7, TV 0.8, TV 0.9, TV 1, TV 1.3, TV 1.5

עוד מהקטלוג שלנו