רונדל כסף ציפוי ביקולור (שני צבעים)

11.00 11.50 

כדור כסף המצופה ביקולור שני צבעים שלקחו פשוט מערכו אותו

עוד מהקטלוג שלנו