סופיות כסף הלחמה שטוח

5.80 7.00 

סופיות הלחמה שמגיעות כבר אם חומר הלחמה בפנים סופיות אלה שטוחות התאימות לשר שטוחות

מידע נוסף

בחירת סוג

סופיות כסף הלחמה שטוח 1 מ"מ, סופיות כסף הלחמה שטוח 1.5 מ"מ, סופיות כסף הלחמה שטוח 2 מ"מ, סופיות כסף הלחמה שטוח 2.5 מ"מ, סופיות כסף הלחמה שטוח 3 מ"מ, סופיות כסף הלחמה שטוח 4 מ"מ, סופיות כסף הלחמה שטוח 5 מ"מ, סופיות כסף הלחמה שטוח 6 מ"מ, סופיות כסף הלחמה שטוח 7 מ"מ, סופיות כסף הלחמה שטוח 8 מ"מ, סופיות כסף הלחמה שטוח 10 מ"מ

עוד מהקטלוג שלנו