שרשראות כסף ציפוי ביקולור במטר (שני צבעים שחור ולבן )